Persberichten

Back16/04/2012

Leo Tindemans - Een echte Europese leider wordt 90 jaar. Joseph Daul, Voorzitter van de EVP-Fractie

 


DAUL, Joseph"De EVP-Fractie feliciteert Leo Tindemans van ganser harte. Vandaag denken we dankbaar terug aan alles wat Tindemans heeft gerealiseerd als één van de leidinggevende figuren van de Christen-Democratische beweging." Dit zegt Joseph Daul, Voorzitter van de EVP-Fractie, naar aanleiding van de negentigste verjaardag van Leo Tindemans.

"Leo Tindemans blijft ons inspireren en ook nu nog hebben we baat bij zijn visionaire ideeën voor een Verenigd Europa. We zijn dankbaar en trots dat Tindemans onze Voorzitter was en beschouwen hem als één van onze 'founding fathers'."

Leo Tindemans was de eerste Voorzitter van de EVP-Partij van 1976 tot 1985 en Voorzitter van de EVP-Fractie in het Europees Parlement van 1992 tot 1994.

Tindemans was ook een toonaangevend politicus in België: twee maal Eerste Minister, Voorzitter van de CVP (lid van de EVP Partij) en Minister voor Buitenlandse Zaken. Hij was zeer populair in zijn geboorteland en werd algemeen gezien als een principieel, hardwerkend en overtuigend politicus, met een talent voor consensus. Leo Tindemans is de architect van de eerste staatshervorming waardoor België langzaam evolueerde tot een federale staat.

Tindemans had niet alleen een grote impact op de Belgische politiek; hij was ook van grote betekenis voor de vormgeving van de Europese Unie zoals we die nu kennen. In het "verslag Tindemans” (1975) stelde hij de rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement voor en deed hij voorstellen voor verdere Europese integratie, die nadien algemeen aanvaard werden, zoals het oprichten van de Monetaire Unie en een Gemeenschappelijk Veiligheids- en Buitenlands Beleid.

Leo Tindemans bleef inspireren, ook na zijn actieve politieke carrière. Als antwoord op de wereldwijde crises richtte hij in 1995 de zeer gerespecteerde "International Crisis Group" op (met o.m. Michel Rocard, Ted Turner en George Soros). In november 2011, organiseerde de EVP-Fractie een ceremonie bij gelegenheid van het openbaar stellen van de Tindemans-archieven. Hierin zijn belangrijke getuigenissen over het ontstaan van de Christen-Democratische identiteit, de oprichting van de EVP-Partij in 1976 en de successen van de EVP-Fractie in het Europees Parlement terug te vinden.

Het Verslag Tindemans
De archieven van Leo Tindemans
Foto's

Voor meer informatie:
Joseph Daul, Voorzitter van de EVP-Fractie, Tel: +32-2-2847525
Antoine Ripoll, Woordvoerder van de Voorzitter, Tel: +32-475-856290
Greet Gysen, Pers- en Communicatiedienst van de EVP-Fractie, Tel.: +32-497-028054


Noot aan de redactie:
Leonard Clemence 'Leo' Tindemans, geboren in Zwijndrecht op 16 april 1922, was Belgische Eerste Minister (CVP) van twee achtereenvolgende regeringen (van 25 april 1974 tot 20 oktober 1978). Leo Tindemans werd Europarlementslid voor de CVP bij de eerste rechstreekse Europese verkiezingen in 1979 en behaalde maar liefst 983,000 stemmen; een nooit geëvenaard Belgisch record. Leo Tindemans was de eerste Voorzitter van de EVP-Partij van 1976 tot 1985 en Voorzitter van de EVP-Fractie van 1992 tot 1994.

De EVP-Fractie is de grootste politieke fractie in het Europees Parlement met 271 Parlementsleden en drie waarnemende leden uit Kroatïe.